Kontakt os gerne for hjælp

Få din fil tjekket:

Selvom vores webshop fungerer som et selvbetjeningsværktøj til dig, kan vi altid kontaktes, hvis du på nogen måde er i tvivl omkring din fil. Det kan være, du er i tvivl om hvor printklar din fil er eller om størrelsen er den rigtige – der findes ingen dumme spørgsmål, så bare skriv eller ring.

Email: kamark@kamark.dk - Tlf: 8681 1499

Står du og mangler et program til at redigere og beskære dine billeder i, er der hjælp at hente online. Med "pixlr" [pixelar] får du muligheden for at arbejde med dine billeder i et online og gratis billedbehandlingsprogram. Programmet byder på rigtig mange redigeringsmuligheder, som er kendt fra f.eks. Adobe-pakken.

Printklare filer:

Det er vigtigt at du er sikker på at din fil er printklar. Herunder er nogle retningsregler.

Filen skal være i PDF-format:
- Min. 150 dpi
- Størrelse: 1:1
- Farve: CMYK
- Ikke-standard fonte skal være outlined

PDF (Portable Document Format) er et fil-format, som gør det muligt at udveksle dokumenter på tværs af computertyper og -programmer. For at vi kan trykke din opgave i den bedste kvalitet, vil vi helst have den tilsendt som PDF. Det sikrer at vi trykker dine filer nøjagtigt, som du har lavet dem.

De fleste programmer kan eksportere/gemme direkte til PDF. Hvis du ikke har denne mulighed, kan du bruge CutePDF Writer til at lave PDF-filer direkte fra Word, Excel, Publisher eller det program, du bruger til at lave dine tryksager i - ganske gratis.

Beskæring/Bleed:
Når du laver dokumenter med tryk til kant, er det vigtigt at elementer, der går til kant går 3 mm ud over kanten. Hvis du f.eks. laver dit dokument i Word, skal du lave dokumentet 6mm større på begge leder. Det vil sige at en A4 bliver 216 x 303 i stedet for de normale 210 x 297. På den måde kan du lade dine elementer gå 3mm ud over dokumentet. Disse 3 mm kaldes beskæring (eller bleed) og bliver skåret af, når tryksagen er trykt. Beskæringen er vigtig, da der ellers er risiko for hvide kanter, da trykarkene bliver skåret i store stakke.